LBC cytológia

To podstatné je v detailoch

LBC cytológia pomocou počítačom riadeného automatického mikroskopu je najmodernejšia a najpresnejšia metóda na svete, ktorá odhalí zákernú rakovinu krčka maternice a umožní tak jej úspešnú liečbu. Ako prvé priniesli toto vyšetrenie pre slovenské pacientky najmodernejšie cytologické a bioptické laboratóriá Medicyt, s.r.o.

Najspoľahlivejšie

preventívne vyšetrenie, ktoré odhalí zákernú rakovinu krčka maternice a umožní tak jej úspešnú liečbu.

Najpresnejšie

cytologické vyšetrenie, ktoré poskytuje čistý a jasný obraz buniek a tým aj presnejší výsledok.

Najmodernejšie

počítačom asistované vyšetrenie buniek krčka maternice dostupné v najmodernejších cytologických a bioptických laboratóriách Medicyt, s.r.o.

Najkomplexnejšie

vyšetrenie, pri ktorom z jednej vzorky možno vyšetriť viaceré parametre (HPV DNA, genotyp HPV, HPV mRNA, ureaplazmy, mykoplazmy, chlamýdie, markery p16 a Ki67).

Menu