Ako to prebieha

1.

Lekár odoberie ster do vialky – špeciálnej fľaštičky s roztokom.

2.

V laboratóriu sa z vialky vytvorí na sklíčko špeciálnym prístrojom cytologický náter (bunkový preparát), ktorý je priehľadný a bez prímesí.

3.

Preparáty s bunkami preskúma najprv tzv. Imager. Špeciálny softwér mu umožní vyhodnotiť niekoľko stoviek preparátov a pracovať bez únavy a chýb úplne samostatne.

4.

Imager vyberie polia s podozrivými bunkami.

5.

Všetky vyznačené bunky podrobne preskúma špecialista – cytológ.

6.

Výsledok LBC je odoslaný gynekológovi, ktorý ho pacientke interpretuje.

Menu