Zachráni ťa
cytológia

Klasická cytológia

Počas preventívnej prehliadky gynekológ odoberie z krčka maternice pomocou špeciálnej kefky ster buniek. Bunky zachytené na kefke nanesie na sklíčko a vzniknutý náter odošle do laboratória, v ktorom ho preskúmajú pod mikroskopom. Cytológ hľadá v preparáte abnormálne zmenené bunky. Včasný záchyt ranných štádií onkologického ochorenia dáva takmer 100 % šancu na úspešnú liečbu.

Pri „klasickej“ cytológii sa na sklíčko podarí preniesť spravidla len určité množstvo odobratých buniek. Zvyšok skončí v koši spolu s použitou odberovou kefkou. Kvalita ručne vytvoreného cytologického steru môže byť tiež ovplyvnená prítomnosťou hlienu či krvi vo vzorke. Cytologické hodnotenie vzorky je v takomto prípade sťažené.

Liquid Based Cytológia

„Liquid-Based“ cytológia (LBC) minimalizuje nedokonalosti „klasickej“ cytológie. Zatiaľ čo odber prebieha úplne rovnako, pri LBC neputujú bunky z odberovej kefky na sklíčko hneď, ale dôkladne sa vymyjú do špeciálnej nádobky s roztokom (roztok=liquid). Do laboratória tak môže byť doručených až 80 % odobraných buniek, bezpečne zakonzervovaných v roztoku navyše bez nečistôt, prímesi krvi alebo hlienu. V laboratóriu vytvára cytologický náter špeciálny prístroj, nie človek. Odobraté bunky sú na laboratórnom sklíčku čisté, pekne rozprestreté v jednej vrstve a aj najmenšia zákerná zmena je pre cytológa dobre rozpoznateľná. Preparát je bez nečistôt, prímesi krvi alebo hlienu.

Správne vyhodnotiť jediný cytologický preparát znamená dôkladne prezrieť až 50 tisíc buniek, ktoré sa na ňom nachádzajú. Je to práca náročná na precíznosť, pozornosť, odbornú kvalifikáciu. Odborníci v laboratóriách Medicyt začali na Slovensku ako prví využívať pre hodnotenie LBC špeciálny počítačom riadený automatický mikroskop. Ten pomocou unikátnej metódy presvecovania buniek (denzitometria) prezrie na každom sklíčku všetky bunky a vyznačí v každom stere 22 najpodozrivejších oblastí, ktoré následne posúdi špecialista – cytológ. Automatizované spracovanie cytologických vzoriek predstavuje svetovú špičku v kvalite cytologickej diagnostiky.

Podľa zahraničnej štúdie, ktorá porovnáva záchytnosť predrakovinových štádií krčka maternice pri cytológii, je pravdepodobnosť záchytu pri LBC vyhodnocovanej pomocou počítačom riadeného automatického mikroskopu v porovnaní s „klasickou“ cytológiou až štyrikrát vyššia.*

* Int J Cancer. 2012 Nov 23. doi: 10.1002/ijc.27955

Dôležité rozdiely

Počas odberu materiálu počas samotného cytologického vyšetrenia pacientka rozdiel medzi klasickou cytológiou a LBC nevšimne. V laboratóriu ho však pocítia ako zásadný, keďže skúmanie buniek v roztoku z LBC je omnoho jednoduchšie. Pri vyhodnocovaní vzorky pomáha cytológovi počítačom riadený automatický mikroskop, ktorý sa pri identifikácii podozrivých buniek nemýli. V rámci skríningu rakoviny krčka maternice sa pacientka môže na výsledok LBC spoľahnúť.

„Klasická“ cytológia

„Liquid-Based“ cytológia

„Liquid-Based“ cytológia pomocou počítačom riadeného automatického mikroskopu

Menu